پشته معماری وب سرویس ها

در این شکل پشته معماری وب سرویس ها رو می تونید ببینید. فقط ببخشید کیفیت بالا نیست.

برای دیدن توضیحات مفصل تر یه سری هم به اینجا بزنید. چیزای خوبی دستگیر میشه.