معماری وب گرا (سبکی از سرویس گرایی)

در ابتدای مقاله پیش از آن که وارد بحث معماری وب گرا بشوم یک سوال مطرح میکنم که شاید برای شما هم جالب باشد. آن سوال اینست : آیا SOA پاسخی برای همه چیز...