چارچوب توگف – TOGAF

توگف در واقع روشی برای طراحی و رسیدن به حالت مطلوب سازمان هست و شامل مجموعه ای از استانداردها هست که با همراهی مجموعه ای از ابزارها و سازه بلوک ها با تکیه بر واژگانی مشترک سعی در این مهم دارد. در توگف راهبردهای کسب و کار به عنوان ورودی فاز دیدگاه معماری در نظر گرفته شده است و دارای معماری بنیادین در قالب مدل مرجع فناوری (Technical Reference Model) هست و دارای یک متدولوژی عملی پیاده سازی به نام ADM هست که در واقع قلب تپنده این چارچوب هست.

نسخه جدید توگف در ۲۰۰۹ با پشتیبانی کامل از Service Orientation ارائه شد و این تحولی بزرگ و مزیتی رقابتی برای این چارچوب شمرده می شود. از جمله مفاهیم اصلی در توگف پیوستار سازمان، مخزن معماری و قابلیت معماری هست که بعدا مفصل باید بحث بشن.

توگف شامل ۴ دیدگاه هست :

  • معماری کسب و کار : راهبردی های کسب وکار، حاکمیت، سازماندهی، فرآیندهای مهم کسب و کار
  • معماری برنامه های کاربردی :
  • معماری دیتا : ساختار منطقی وفیزیکی دارایی های دیتا، مدیریت دیتا
  • معماری تکنولوژی : قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری (شبکه و …)