انتشار مقاله مهاجرت به معماری میکروسرویس ها

با لطف خداوند متعال به همراه تلاش ها و مطالعاتی که داشتم تونستم مقاله مهاجرت به معماری میکروسرویس ها رو چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی  منتشر کنم. برای مطالعه مقاله می تونید از اینجا مقاله رو مطالعه و دریافت کنید.

صفحه مقاله در Researchgate